Opatření

v originálním znění

Mimořádná opatření, usnesení vlády, ochranná opatření, nařízení KHS

Platná

Již neplatná