Video návody použití OOP

Manipulace s ústenkou

Jak pracovat s rukavicemi

Hygiena rukou

Postup oblékání/svlékání OOP